Billetsalg til Duke Ellingtons Sacred Concert :

Køb billetter ved at klikke på  Links i øverste højre hjørne.

 

Duke Ellington havde ikke beskæftiget sig væsentligt med kirkemusik, før han i en alder af 66 år blev bedt om at komponere musik til en serie koncerter i større kirker i USA. Muligvis har det påvirket hans interesse, at hans gode ven Billy Strayhorn blev syg og døde.

I de følgende år blev det til hele tre Sacred Concerts, som Ellington og hans band turnerede med i USA og Europa i årene 1966 til 1974 med lokale kor og med én af de berømteste vokalsolister – Alice Babs.

Musikken bestod dels af allerede eksisterende kompositioner og dels af helt nye – skrevet til lejligheden. Der var ikke på forhånd fastlagt nogen bestemt rækkefølge for de forskellige numre, og Ellington og hans musikere synes at have bestemt programmets indhold umiddelbart forinden hver koncert. Det er formodentlig årsagen til, at der ikke foreligger et komplet nodemateriale for Sacred Concerts fra Ellingtons hånd. Når kor- og bigband-ledere overalt i verden planlagde opførelse af musikken, var de henvist til at udføre deres egne arrangementer.

I 1993 blev John Høybye bedt om at lede en international workshop med Ellington's Sacred Concerts. Da der ikke var nodemateriale til rådighed rettede han henvendelse til big band leder Peder Pedersen, og i fællesskab fik de arrangeret musikken for kor og big band samt udarbejdet og udgivet et færdigt nodemateriale, den såkaldte Høybye/Pedersen version. Udgivelsen indeholder elementer fra alle tre Sacred Concerts og er meget benyttet verden over.

Værket findes indspillet på CD med TritonusKoret samt Peder Pedersens Bigband. I 1999 blev TritonusKoret inviteret til at opføre denne version i New York og Washington i forbindelse med Ellingtons 100 års fødselsdag. Mange af sangerne fra dengang synger i dag i Diabolus.